fbpx
Browsing all articles by Color of Hope

10th Annual I Stand with Haiti Celebration

Posted Posted by Color of Hope in #IstandwithHaiti, Events, fundraiser, News, Save Haiti Bike Ride, Uncategorized     Comments No comments
Dec
11

Now, more than ever, Haiti needs us to stand by her. Please Join us on Saturday, January 11, 2020 as we continue on with this tradition to HONOR, REMEMBER and UNITE for Haiti. Let’s celebrate as we help build a stronger, better community for our children here and in Haiti.

The 10th Annual I Stand with Haiti Celebration is packed with fun activities that will get the whole family moving. The event will start with a walk/run, followed by an outdoor Zumba session. Then we’ll take it to the streets of South Florida for our community bike ride.

Our Finish Line Celebration is not to be missed! It’s loaded with fun activities for kids AND will test your karaoke skills.

RUNNING, ZUMBA, BIKING, DANCING AND SINGING ARE MORE FUN WITH FRIENDS! SO BRING ALL OF YOURS ALONG FOR THE RIDE!

Saturday, January 11, 2020
8:00 AM – Check in and Registration for Runners, Bikers and Zumba Lake Worth Bryant Park – Click here to register online https://colorofhope.org/2020-run-zumba-ride-for-haiti-registration/

Register as a vendor here: https://colorofhope.org/site/vendor-registration/

Schedule · Saturday, January 11, 2020 8:15AM Zumba for Haiti
9:45 AMSave Haiti Bike Ride 
11:45 AMDomino Tournament & Lunch in Delray Beach
1:30 PM Bike Ride Stop at Intracoastal Park in Boynton Beach hosted by NHAEON
1:45 PMFinish Line Celebration – Bryant Park in Lake Worth

2020 Run Zumba Ride for Haiti Registration

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
6

[EVR_SINGLE event_id=”9″]

7 Swè pou 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

Men 7 Swè Anbasadè Marli pou 7 Jiyè, Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal.


M panse l t ap bèl si pou okazyon #7Jiyè a M te jwenn de twa gwo pastè/lidè relijye ki admèt nan yon lèt ouvè a pèp la; yo ka fè mye e yo rekonèt levanjil la, ki se bòn nouvèl la, mal preche e mal aplike an Ayiti epi pwomèt yo pral travay pou chanje sa. Amen!!! #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Ou kwè M pa ta jwenn de twa zotobre nan “elit ekonomik” la, tankou; Gilbert Bigio, Michael Madsen, Marc Antoine Acra, Reginald Boulos, Grégory Brandt, Carl Braun, Thierry Gardère, Dimitri Vorbe ak tout lòt yo… pou ekri yon lèt eksprime regrè yo ak ofri eskiz a pèp la pou sa yo te ka fè men yo pa t fè, epi pwomèt apati de jou sa a, #7Jiyè  Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, y ap fè bagay yo yonlòt jan. Enterè peyi ak lanmou ap sèl bousòl yo. M panse sa t ap yon bèl jès. Sa w panse?

M reve M wè timoun anba monte anwo. Se pa pou y al siye machin non, men se pou y al jwe ak timoun parèy yo ki ret anwo a. An n kreye yon sosyete kote timoun anba ka jwe ak timoun anwo. #7Jiyè #JRN #JounenRekonsilyasyonNasyonal
Jounalis

Pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, #7Jiyè, li t ap bèl anpil si M te jwenn de twa jounalis/moun medya ki prezante eskiz a nasyon an, pi presizeman a jenès la, pou jan yo mal enfòme, divize ak simaye dezespwa nan mikro yo.  Lè a rive pou medya a fè pati solisyon an. #JounenRekonsilyasyonNasyonal
Lidè Politik

Nan okazyon Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la , ou kwè M pa ta jwenn youn nan otorite nan chak kan politik, Divalyeris/Lavalas/Tèt Kale eks…, pou ekri yon lèt pou mande padon ak rekonsilyason a tout moun ki se/santi yo viktim de yo? Se pa yon lèt pou admèt koupablite nan yon ka spesifik, men pito yon jès pou ede geri peyi nou an de divizyon kronik n ap sibi an. #7Jiyè
Prezidan Jovenel Moise

E si Prezidan Jovenel Moïse, pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ta padone 7 prizonye? M ap pale de bann ak pakèt frè ak sè n yo ki nan prizon san yo pa janm jije. Pou #7Jiyè a, M ap mande pitye pou yo!

Ou kwè pou 7 Jiyè a, Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, M pa ta jwenn de twa elit entèlektyèl ki admèt piblikman yo koupab. Epi mande pèp la padon paske yo kite l poukont li pou l regle tout pwoblèm yo sou beton an, pandan yo kache deyè bèl franse, liv ak bèl diskou. Li t ap bon si yo di “Nou regrèt konesans, konpetans ak privilèj nou yo pa itil peyi a. Dezole nou kite twòp twou vid pou nenpòt moun manipile pèp la. Nou reyalize gen nan nou ki kite emosyon nou depase konpreyasyon nou. Nou pwomèt apati de #7Jiyè, n ap pran reskonsablite kòm sektè ki dwe reflechi pou peyi a ak travay pou bati yon konsyans kolektif ki pou ede transfòme peyi nou. 

Yon degi!

Manje Ayisyen

M ta renmen wè afich sa a nan restoran Ayisyen pou #7Jiyè a. Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal
Mennen Èks-enmi W Manje Gratis! Achte yon pla epi yon èks-enmi w ap jwenn yon pla gratis ticheri!

Nòt pou Laprès – 7Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
27

NÒT POU LAPRÈS
POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Ed Shakespierre
Tel: 4328-8676 
[email protected]
P

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal
Viv ansanm pi dous  #7Jiyè

PÒTOPRENS (26 Jen 2019) – Depi aprè tranbleman tè 12 Janvye 2010 la, plizyè mouvman sosyal te pran nesans e yo tout te gen yon pwen komen: envite pitit nasyon an met tèt ansanm. Ou ka rekonèt kèk ladan yo tankou: Konferans Nasyonal, Dyalòg Nasyonal, Konsètasyon ak Konkòd Nasyonal. Sa demontre ke pitit peyi a konsyan de nesesite pou n travay ansanm.

Se avèk detèminasyon sa a nou envite tout frè ak sè n yo ede n sonnen lanbi rekonsilyasyon an. Dimanch 7 Jiyè 2019 se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal. Selebrasyon yo ap  kòmanse depi 1e jiska 7 Jiyè. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre lapè ak rekonsilyasyon nan mitan nou kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèlke aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis aktivite ak detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye/

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal: Miray Rekonsilyasyon (Siyati Frèsk Miray) – Site Solèy

Vandredi 28 Jen: Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè 

Vandredi 5 Jiyè: 

–        Klinik Mobil – Lizon, Bon-Repo

–        Baskèt pou Lapè/Chanpyona Twa Pwen – Dèlma

Samdi 6 Jiyè: Netwayaj katye – Lizon, Bon-Repo

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:

–        Aktivite kiltirèl ak Deba – LaGonav/Ansagalè

–        Dine Rekonsilyasyon – Mayi Gate/Karade

An n pran wout rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. Tèt ansanm pi bon, viv ansanm pi dous!

Aktivite pou Selebre 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
22

Men diferan aktivite k ap òganize pou selebre Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, 7 Jiyè. Gen plizyè lòt aktivite ki pwograme ki ka pa nan lis la. N ap ajoute plis aktivite de tanzantan. Si w ap òganize yon aktivite, fè n konnen – [email protected]

Vandredi 28 Jen: 
– Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè
9:00am-3:00pm
Òganizasyon: Konbit Vrè Ayisyen Pou Pwogrè Peyi a (KOVAPP)

Dimanch 30 Jen: 
– Aktivite pou timoun lari yo – Zòn Delmas
Òganizasyon: Color of Hope

Vandredi, 5 Jiyè: 
– Klinic Mobil nan Lizon, Bon-Repos.
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Jou Nouvo

– Baskèt Pou Lapè- Chanpyona Twa Pwen
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Color of Hope

Samdi, 6 Jiyè: 
– Netwayaj Zòn Lizon, Bon-Repos
8:00am-11:00am

– Kisa Padon Ye e Pou Kisa l Enpòtan pou n Padone?
Prezantasyon pa Pè Jones:
4:00-6:00pm

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:
Aktivite kiltirèl ak Deba -LaGonav/Ansagalè
Lokal: Lekòl Sent Fanmi
8:00am-5:00pm

7/7 – Miray Rekonsilyasyon – Site Solèy
3:45 – 5:00 Temwayaj Lapè ak Rekonsilyasyon
6:00 Siyasi Fresk Miray
Òganizasyon: Mouvman Kanpay Konn Konstitisyon

7/7 – Mas Pou Rekonsilyasyon – Lizon, Bon-Repos
4:00-5:00pm
Òganizasyon: Jou Nouvo

7/7 – Dine Rekonsilyasyon – Mais gate/ Carradeux
3:00-3h45 pm.
Òganizasyon: Rendez-vous leadership-CAD-SODI

7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal

Posted Posted by Color of Hope in Events, Uncategorized     Comments No comments
Feb
5

Mezanmi, jodi a kè m kontan anpil, nou finalman g on dat pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la. Dat la se setyèm jou nan mwa jiyè. Kòmanse depi ane sa a, sèt jiyè se yon jou pou padon ak rekonsilyasyon an Ayiti. E se yon jou pou tout pitit peyi a ki deyò, rantre lakay.

M ap pwofite di yon gwo mèsi a tout moun ki gentan siyen demand pou ofisyalize jounen rekonsilyasyon an. Franchman, se moun tankou w yo k ap ede transfòme Ayiti tout bon vre. Moun ki reyalize ravaj rankin ak divizyon ap fè nan peyi a e deside nou pap kite divizyon kòm eritaj pou lòt jenerasyon an. Mèsi anpil pou konpreyansyon w ak volonte w pou w eseye yonlòt apwòch, yon apwòch k ap pèmèt nou itilize fòs gerizon ki nan padon an, pou n geri peyi nou.

Randevou a kase pou 7 jiyè, M swete w ap vin ede m sonnen lanbi rekonsilyasyon an.  Paske an verite, rekonsilyasyon pa yon chwa, men yon nesesite ak yon obligasyon. Li se yon nesesite pou pwogwè. Li nesesè pou bon fonksyonman fanmi nou yo, li nesesè pou pwosperite endividyèl e kolektif.

Nan yon sans, li se yon enperatif pou yon Ayiti miyò e yon obligasyon pou tout Ayisyen ki renmen peyi yo tout bon vre. An n simaye lapè pou flè lanmou ka boujonnen nan mitan nou

Non pa m se Marli, M se yon Anbasadè lespwa pou Ayiti, e se Rekonsilyasyon M ap mande.

——-

Peze sou lyen sa a pou w siyen demand lan https://colorofhope.org/jounen-rekonsilyasyon-nasyonal/

W ap jwenn plis detay nan videyo sa a https://www.youtube.com/watch?v=MdIvy8xZWs4

I Stand With Haiti Celebration 2019

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jan
3

Join us, Saturday January 12, as we continue on with this tradition to Honor, Remember and Unite for Haiti. Let’s celebrate as we help build a stronger, better community for our children here and in Haiti.

Kids make slime

The 9th Annual I Stand with Haiti Celebration is packed with fun activities that will get the whole family moving. The event will start with a walk/run, followed by an outdoor Zumba session. Then we’ll take it to the streets of South Florida for our community bike ride.

Our Finish Line Celebration is not to be missed! It’s loaded with fun activities for kids AND will test your karaoke skills.

REMEMBER, RUNNING, ZUMBA, BIKING, DANCING AND SINGING ARE MORE FUN WITH FRIENDS! SO BRING ALL OF YOURS ALONG FOR THE RIDE!

Zumba for Haiti 1.12.2019

Check out the full EVENT SCHEDULE below (participants can join us at any one of the stops.)

Saturday, January 12, 2019
8:00 AM – Check in and Registration for Runners, Bikers and Zumba – Jaco Pastorious Park – (Run and Zumba are FREE and open to all ages. Click here to register https://colorofhope.org/zumba-for-haiti/)
8:30 AM – Run/Walk
9:00 AM – Outdoor Zumba Session
10:00 AM – Bikers depart from Jaco Pastorious Park
12:15 PM – Lunch Rest Stop #1 Toussaint L Ouverture Way – Delra
1:45 PM – Depart from Toussaint L Ouverture Way – Delray
2:45 PM – Arrive at Lake Worth Bryant Park – Finish Line Celebration

Register to ride by clicking this link: https://colorofhope.org/2019-save-haiti-bike-ride-registration/

If you can run, run for Haiti. If you can zumba, zumba for Haiti. If you can bike, bike for Haiti. If you just want to have fun, join us at the Finish Line Celebration and stand with Haiti.

Zumba For Haiti 1.12.19

Posted Posted by Color of Hope in Events, fundraiser, Message, News, Save Haiti Bike Ride     Comments No comments
Jan
1

On Saturday, January 12, 2019, bring out the whole family for a free outdoor Zumba session led by experienced instructors. Start the new year right with an hour of energetic movement to the beats of DJ Francois.

Zumba for Haiti 1.12.2019

Register Now! It’s Free! Sign up below or click on link https://colorofhope.org/zumba-for-haiti/

Check-in starts at 8:15 AM at the beautiful Jaco Pastorius Park in Oakland Park. Zumba will be followed by the 9th annual Save Haiti Bike Ride.

If you cannot meet us in the morning, you have another opportunity to join us for more Zumba at the 9th Annual I Stand with Haiti Celebration at 2:00PM in Lake Worth at Bryant Park. Bring your friends and family, it will be a fun!

Registration:

2019 Save Haiti Bike Ride Registration

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
7

[EVR_SINGLE event_id=”8″]

Create Doers For Haiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Apr
4

Hey everyone, this video is part of 10 clips I am doing to give you ten of the reasons why a leadership campus is a must for Haiti.

So today I will start with number 10. The order doesn’t really matter, it’s just my top ten, and perhaps you can also send me your reasons why we should have a place with the sole purpose of creating better leaders for Haiti.

So, at number 10 is doers.  We need doers, people who will create opportunities in Haiti not only for themselves but for others. It’s evident that our children are being raised with a consumer mindset and unfortunately even the few with opportunities and abilities are being raised in the same way.

This is why you hear a lot about lack of opportunities in Haiti, because we don’t inspire our children to be opportunity creators. Our children are raised and educated to wait for opportunities. It’s time we change that!

Now, I understand not everyone will be an opportunity creator, but we must find ways to instill in our children that opportunities don’t just happen, they are created, and we believe in their ability to create opportunities right where they are, in their country. 

So the leadership campus will be a place to get their creative juices flowing, equip them with the tools and leadership skills they need to move from the consumer mindset to being doers.

I am counting on your contribution to make it happen. Let’s create the next generation of leaders to help transform Haiti.

Here are the different ways you can Give: – On Facebook: https://www.facebook.com/donate/330534200793992/

On the Give platform https://goo.gl/SjLFwv

You can use the cash app or Zelle using this email to find us [email protected]colorofhope.org or send a text message to 561-877-1264