fbpx
Skip to content
Home » Blog » Dyaspora Pa Vle Ayiti Chanje

Dyaspora Pa Vle Ayiti Chanje

    Si dyaspora a te vle Ayiti chanje tout bon vre, li t ap mete tout fòs ak enèji l pou ede transfòme sistèm edikasyon an olye l ap mache fè ti lekòl pa l oswa kontinye peye lekòl k ap malEdike jèn yo. Èske n panse n ka chanje Ayiti avèk menm sistèm sa?

    ande m, jou gen moun ki vle chanje Ayiti vre, edikasyon ap chwal batay yo. E se youn nan fason n ap ka idantifye yon bon lidè pou Ayiti. Lè n wè edikasyon se bousòl li. Antouka, mwenmenm ak kèk bon Ayisyen ap kontinye travay pou revolisyone sistèm edikatif la paske n konnen pa gen peyi san edikasyon. #EdikeAyisyenPouAyiti #YonlòtKalteLekòl

    Leave a Reply