Men kijan M t ap ekri atik 6 la nan nouvo Konstitisyon an:
Kreyòl se lang ofisyèl peyi a. Se li ki ini tout Ayisyen. Tout dokiman ofisyèl ak legal dwe ekri an Kreyòl. Nan sikonstans nesesè, dokiman yo dwe tradwi an Fransè, ki se lang segondè peyi a. Biwo leta, tribinal ak lekòl dwe fonksyone an Kreyòl.

Epi M t ap bay tout lekòl 3 a 7 an pou kòfòme yo. #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlSeNanmAyisyen #KreyòlDweSèlLangOfisyèl

Lang ki Ini nou an se li k pou ofisyèl
LANG KI INI NOU AN SE LI K POU OFISYÈL. Ajoute yonlòt lang pou divize nou se mechanste. Nou PAP vote mechanste. #BanmKreyòlMwen #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlDweSèlLangOfisyèl

Yonsèl Peyi, Yonsèl Pèp, Yonsèl Lang - KREYÒL
Yonsèl PEYI, Yonsèl PÈP, Yonsèl LANG, KREYÒL! Se la revolisyon mantal la ap kòmanse. K ap pote ba nou chanjman sosyal, ekonomik ak politik nou bezwen an. #BanmKreyòlMwen #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlSèlLangOfisyèlAyiti
Travay pou Kreyòl pa yon batay pou lang se yon travay pou nanm
Travay pou KREYÒL la pa yon batay pou lang, se yon travay pou NANM! Ayisyen, AN N MET NANM SOU NOU. #KonstitisyonAnDweFètAnKreyòl #BanmKreyòlMwen 
#RevolisyonMantal #EdikeAyisyenPouAyiti #SeKreyòlKiLangPeyiA #RekiltireAyiti

Men kèk Videyo Anbasadè Marli fè sou enpòtans pou Kreyòl Sèl Lang Ofisyèl Ayiti

Konplo Kont Lang Pèp La

Konstitisyon sa San Nanm

Fransè Mare Ayisyen

Kreyòl Dwe Sèl Lang Ofisyèl

Ofisyalize Kreyòl Pou Tout Bon

Viktwa pou Kreyòl

Konstitisyon an Dwe Fèt an Kreyòl

Atik 6 sou lang Kreyòl la. Men ki jan M t ap ekri l.
Si n ap refè Konstitisyon, an n tou fè yon Revolisyon. YONSÈL lang ofisyèl, KREYÒL. Lang Natal pou yon Revolisyon Mantal #OfisyalizeKreyòl

Leave a Reply