fbpx
Skip to content
Home » Blog » Ofisyalize Kreyòl an Ayiti

Ofisyalize Kreyòl an Ayiti

  Men kijan M t ap ekri atik 6 la nan nouvo Konstitisyon an:
  Kreyòl se lang ofisyèl peyi a. Se li ki ini tout Ayisyen. Tout dokiman ofisyèl ak legal dwe ekri an Kreyòl. Nan sikonstans nesesè, dokiman yo dwe tradwi an Fransè, ki se lang segondè peyi a. Biwo leta, tribinal ak lekòl dwe fonksyone an Kreyòl.

  Epi M t ap bay tout lekòl 3 a 7 an pou kòfòme yo. #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlSeNanmAyisyen #KreyòlDweSèlLangOfisyèl

  Lang ki Ini nou an se li k pou ofisyèl
  LANG KI INI NOU AN SE LI K POU OFISYÈL. Ajoute yonlòt lang pou divize nou se mechanste. Nou PAP vote mechanste. #BanmKreyòlMwen #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlDweSèlLangOfisyèl

  Yonsèl Peyi, Yonsèl Pèp, Yonsèl Lang - KREYÒL
  Yonsèl PEYI, Yonsèl PÈP, Yonsèl LANG, KREYÒL! Se la revolisyon mantal la ap kòmanse. K ap pote ba nou chanjman sosyal, ekonomik ak politik nou bezwen an. #BanmKreyòlMwen #SeKreyòlKiLangPeyiA #KreyòlSèlLangOfisyèlAyiti
  Travay pou Kreyòl pa yon batay pou lang se yon travay pou nanm
  Travay pou KREYÒL la pa yon batay pou lang, se yon travay pou NANM! Ayisyen, AN N MET NANM SOU NOU. #KonstitisyonAnDweFètAnKreyòl #BanmKreyòlMwen 
  #RevolisyonMantal #EdikeAyisyenPouAyiti #SeKreyòlKiLangPeyiA #RekiltireAyiti

  Men kèk Videyo Anbasadè Marli fè sou enpòtans pou Kreyòl Sèl Lang Ofisyèl Ayiti

  Konplo Kont Lang Pèp La

  Konstitisyon sa San Nanm

  Fransè Mare Ayisyen

  Kreyòl Dwe Sèl Lang Ofisyèl

  Ofisyalize Kreyòl Pou Tout Bon

  Viktwa pou Kreyòl

  Konstitisyon an Dwe Fèt an Kreyòl

  Atik 6 sou lang Kreyòl la. Men ki jan M t ap ekri l.
  Si n ap refè Konstitisyon, an n tou fè yon Revolisyon. YONSÈL lang ofisyèl, KREYÒL. Lang Natal pou yon Revolisyon Mantal #OfisyalizeKreyòl

  Leave a Reply