NÒT POU LAPRÈS
POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Ed Shakespierre
Tel: 4328-8676 
[email protected]
P

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal
Viv ansanm pi dous  #7Jiyè

PÒTOPRENS (26 Jen 2019) – Depi aprè tranbleman tè 12 Janvye 2010 la, plizyè mouvman sosyal te pran nesans e yo tout te gen yon pwen komen: envite pitit nasyon an met tèt ansanm. Ou ka rekonèt kèk ladan yo tankou: Konferans Nasyonal, Dyalòg Nasyonal, Konsètasyon ak Konkòd Nasyonal. Sa demontre ke pitit peyi a konsyan de nesesite pou n travay ansanm.

Se avèk detèminasyon sa a nou envite tout frè ak sè n yo ede n sonnen lanbi rekonsilyasyon an. Dimanch 7 Jiyè 2019 se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal. Selebrasyon yo ap  kòmanse depi 1e jiska 7 Jiyè. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre lapè ak rekonsilyasyon nan mitan nou kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèlke aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis aktivite ak detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye/

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal: Miray Rekonsilyasyon (Siyati Frèsk Miray) – Site Solèy

Vandredi 28 Jen: Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè 

Vandredi 5 Jiyè: 

–        Klinik Mobil – Lizon, Bon-Repo

–        Baskèt pou Lapè/Chanpyona Twa Pwen – Dèlma

Samdi 6 Jiyè: Netwayaj katye – Lizon, Bon-Repo

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:

–        Aktivite kiltirèl ak Deba – LaGonav/Ansagalè

–        Dine Rekonsilyasyon – Mayi Gate/Karade

An n pran wout rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. Tèt ansanm pi bon, viv ansanm pi dous!

Leave a Reply