Men diferan aktivite k ap òganize pou selebre Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, 7 Jiyè. Gen plizyè lòt aktivite ki pwograme ki ka pa nan lis la. N ap ajoute plis aktivite de tanzantan. Si w ap òganize yon aktivite, fè n konnen – [email protected]

Vandredi 28 Jen: 
– Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè
9:00am-3:00pm
Òganizasyon: Konbit Vrè Ayisyen Pou Pwogrè Peyi a (KOVAPP)

Dimanch 30 Jen: 
– Aktivite pou timoun lari yo – Zòn Delmas
Òganizasyon: Color of Hope

Vandredi, 5 Jiyè: 
– Klinic Mobil nan Lizon, Bon-Repos.
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Jou Nouvo

– Baskèt Pou Lapè- Chanpyona Twa Pwen
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Color of Hope

Samdi, 6 Jiyè: 
– Netwayaj Zòn Lizon, Bon-Repos
8:00am-11:00am

– Kisa Padon Ye e Pou Kisa l Enpòtan pou n Padone?
Prezantasyon pa Pè Jones:
4:00-6:00pm

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:
Aktivite kiltirèl ak Deba -LaGonav/Ansagalè
Lokal: Lekòl Sent Fanmi
8:00am-5:00pm

7/7 – Miray Rekonsilyasyon – Site Solèy
3:45 – 5:00 Temwayaj Lapè ak Rekonsilyasyon
6:00 Siyasi Fresk Miray
Òganizasyon: Mouvman Kanpay Konn Konstitisyon

7/7 – Mas Pou Rekonsilyasyon – Lizon, Bon-Repos
4:00-5:00pm
Òganizasyon: Jou Nouvo

7/7 – Dine Rekonsilyasyon – Mais gate/ Carradeux
3:00-3h45 pm.
Òganizasyon: Rendez-vous leadership-CAD-SODI

Leave a Reply