fbpx

Mesaj pou Semen Rekonsilyasyon

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL

7 Jiyè – 7 Minit Silans pou Ayiti. M swete w ap rejwenn mwen a 7è aswè a pou 7 minit silans pou LAVI, REKONSILYASYON ak LAPÈ pou Ayiti… #LanmouVivan #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Gade videyo a

7 Jiyè – Nan moman fènwa sa, M konnen OU pap abandone nou PAPA. TANPRI GIDE NOU… #LanmouVivan#7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

6 Jiyè – Sa n PLANTE se li n ap REKÒLTE. M toujou tande Ayisyen ap di gen moun k ap envesti nan ensekite ak vyolans an Ayiti. Ebyen jodi a M ap mande kot BON AYISYEN yo?  Peyi a bezwen YONLÒT kalte MOUN! Yon kategori MOUN k ap envesti nan LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan peyi a. E M swete OU ap fè pati kategori MOUN k ap KONTRIBYE pou APRANN PÈP NOU AN VIV! #AnnAprannViv #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Men diferan fason w ka kontribye: sou sit nou an https://colorofhope.org/give/campaigns/kanpay-rekonsilyasyon-nasyonal/donate/ atravè Paypal paypal.me/coh2010, CashApp – $colorofhope, Zelle [email protected] ak MonCash tou 3703-7796. Ou ka rele 561-877-1264 si w gen keksyon.

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

5 Jiyè – Chak sitwayen Ayisyen gen kòm devwa/reskonsablite pèsonèl pou ede katye yo jwenn LAPÈ epi viv an sekirite. Ki aktivite w ap òganize pou selebre 7 JIYÈ, JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL la nan zòn pa w la?  #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal W ap jwenn kèk aktivite ki pwograme nan diferan zòn nan lyen sa

4 Jiyè – Ayisyen lè a rive pou nou REKONSILYE avèk LANG MANMAN nou an. Rekonsilye yon jenerasyon avèk LANG li se rekonsilye li avèk TÈT li. Paske LANG li se NANM li. #KreyòlDweSèlLangOfisyèl #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

3 Jiyè – Nan peyi a, advèsè w se yon danje/menas e patizan w se yonlòt danje ak menas pou ou tou. Tout sa se rezilta rayisans, jalouzi ak ògèy. Men REKONSILYASYON ap ede n ranplase Jalouzi, rayisans ak ogèy avèk LANMOU pou n ka viv nan LAPÈ san kè sote. AN N APRANN VIV! #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

2 Jiyè – Se pa dat Ayisyen ap mande LAPÈ, men malerezman nou refize prepare kè n pou peyi a ka jwenn #Lapè. Nou kontinye ap plante vyolans, enjistis ak revanj pandan n ap tann pou n rekolte LAPÈ. Sa pa posib!SE SÈL PADON AK REKONSILYASYON K AP KA BAY PEYI N LAPÈ. Nou pap ka viv an pè si konsyans nou pa klè. AN N REKONSILYE #7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

7 JIYÈ, JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

1 Jiyè – N ap kòmanse 7 jou Lapè ak Rekonsilyasyon an avèk LESPWA. Lespwa ke NOU ka chanje bagay yo, pou vyolans pa rete sèl fason n jere dezakò n yo.Lespwa ke n ka leve yon jenerasyon Ayisyen ki RENMEN/VALORIZE LAVI AK PWOCHEN YO. E ki konprann TÈT-ANSANM PI BON E VIV ANSANM PI DOUS.Lespwa ke NOU pi fò ke pwoblèm yo e ke fòs PAPA LETÈNÈL avèk NOU. #LespwaSeLavi#7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Haitian-Americans for Reconciliation

Selebrasyon 7 Jiyè 2021

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL

Nan Boukan Lapli – Aktivite yo ap kòmanse a 3:30 aprè midi.
1. Jwèt mach-kach, penalite, morpion, domino ak kat.
2. Match foutbòl: Aventers avèk Stars ( 5:30-6:30)
3. Konferans & entwodiksyon avèk Statler. Istwa zòn nan, ki sa Rekonsilyasyon ye, benefis li pou peyi a egzanp li nan lòt peyi e ki jan Ayiti ka benefisye de rekonsilyasyon (Lesly Lalanne).
4. Animasyon Mizikal (8-11 aswè)

KONTRIBYE POU KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL


Nan Bon Repo –  

1- Samdi 03 jiyè: Konbit netwayaj kap konmanse depi 7h nan maten. 

2- Dimanch 04 jiyè: yon chita pale, brase lide sou rekonsilyasyon nasyonal la, ki sa l ye? Kòman nou konprann li? Kòman nou ka pote konkou pa nou? Brase lide sa ap fèt à 4h nan aprè midi.

3- 7 Jiyè: Mès ak yon pataj a pati 4h nan aprè midi

JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

Nan Gresye ak Leogán – Groupe Artisan de Paix (GAPA) ap reyini pou fòme yon chenn solidarite. Y ap envite plizyè entèvenan pou vin fòme manb yo ak kominote yo sou tèm Tèt-ansanm ak Rekonsilyasyon. A 2è aprè midi. Deba andirèk sou chèn Youtube GAPA Production an ak chèn FB GAPA Haiti k ap pèmèt anpil moun patisipe nan selebrasyon an avèk yo. 

N ap Ajoute lòt aktivite detazantan

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Haitian-Americans for Reconciliation

Nan Delma/Taba/Santo  – Jedi 7 Jiyè: 1. Kozeri sou enpotans Rekonsilyasyon, lapè ak tèt ansanm an Ayiti.  2. Brase lide sou liv “Entente Nationale pour la Justice Sociale en Haiti” Emmanuel Louis-Jeune. Atis envite: Maestro Rémy Joseph Janvier; Pierre Richard Jean Louis.