fbpx
Skip to content
Home » Blog » Jounen Rekonsilyasyon

Jounen Rekonsilyasyon

  Jounen Rekonsilyayson Nasyonal 2022

  Pa kite yo kontinye divize n pou yo ka dirije n. AN N PRAN CHIMEN LAPÈ. 7 Jiyè sa a ap yon jounen pou MEDITASYON, REFLEKSYON ak AKSYON pou REKONSILYASYON. An n fè LAPÈ pou AYITI ka GERI. #KanpayRekonsilyasyonNasyonal #JounenRekonsilyasyonNasyonal #7Jiyè

  Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal 2022

  7 JIYÈ se JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL. Yon dat pou PADON ak TÈT-ANSAM pou AYISYEN toupatou. Yon moman pou n fè LAPÈ ak yon fanmi, zanmi oswa nenpòt moun nou te gen yon bagay kont yo. Se yon okazyon tou pou tout pitit Ayiti ki deyò rantre lakay.W ap jwenn enfòmasyon sou aktivite k ap fèt toupatou pandan SEMÈN REKONSILYASYON an, de 1-7 Jiyè la a.

  Gen 3 jou special nan SEMÈN REKONSILYASYON an: 1, 3, 7. 1 Jiyè se yon jou pou PADONE TÈT OU. 3 Jiyè ap yon jou pou n REKONSILYE A LANG NOU epi 7 Jiyè ane sa a ap yon moman pou REFLEKSYON ak MEDITASYON.

  AN N FÈ LAPÈ POU AYITI KA GERI.Si w ap òganize yon aktivite nan zòn kote w ye a, fè n konn sa. Rele 3703 7796, 561-877-1264 oswa voye yon mesaj nan [email protected]


  Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal 2021

  Ayiti pap rete jan l ye a! Peyi nou pap ret divize. Menm si se avèk zong nou, travay REKONSILYASYON NASYONAL la ap fèt! Peyi nou pa gen lòt chwa, ni espwa. Fòk nou met tèt ansanm! #RevolisyonMantal #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

  Padone pa Lachte

  Padone pa vle di lach. Men 7 fason pou w selebre 7 Jiyè. AN VERITE Nou pap kite viris rankin ak rayisans kontamine tout yonlòt jenerasyon. Li lè pou Ayisyen ki pou LAPÈ ak TÈT-ANSANM leve vwa yo.

  #7JIYÈ se dat pou BON AYISYEN KANPE POU AYITI. An n travay ansanm pou n leve eskanp figi peyi nou. PEYI N BEZWEN LAPÈ ak PLIS TÈT-ANSANM. #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal

  Ayiti bezwen yon jenerasyon ki kwè nan VIV ANSANM. Lè n tande jèn sa yo k ap pale, sa ranfòse KONVIKSYON ak ESPWA nou ke n ap rive kreye yon jenerasyon k ap kwè nan tèt-ansanm pou ede leve eskanp figi peyi nou. Ayiti bezwen rekonsilye pou l ka pwogrese. TÈT-ANSANM PI BON, VIV ANSANM PI DOUS!

  Leave a Reply