fbpx
Skip to content
Home » Blog » Edike Ayisyen Pou Ayiti

Edike Ayisyen Pou Ayiti

  Edike Ayisyen Pou Ayiti se yon inisyativ pou fòme Ayisyen pou yo ret lakay e sèvi lakay. Nou vle edike tèt, nanm, ak kè chak timoun, yon fason pou yo konn kiyès yo ye, renmen pwochen yo, fyè de peyi yo e travay pou li. Se tou yon mouvman pou valorize karaktè, konpetans, ak entèlijans. N ap travay pou talan nou yo jwenn oswa kreye posibilite kote yo ye a. E sila ki deyò yo, n ap chouchoute yo e kreye yon klima favorab pou yo vin itilize konesans yo pou amelyore lakay. #EdikeAyisyenPouAyiti #YonlòtKalteLekòl #LekòlDweAnKreyòl

  Edike Ayisyen Pou Ayiti


  Kijan’w Ka Ede Oswa Fè Pati Inisyativ Sa a?

  • Pataje Inisyativ la ak videyo a toutpatou kote w kapab. Sitou sou medya sosyal yo
  • Mete postè Edike Ayisyen Pou Ayiti nan lekòl, klas oswa lòt institisyon
  • Kontribye lajan pou ede inisyativ la
  • Ede amelyore ak pwomote Kreyòl nan edikasyon an Ayiti
  • Sipòte/Sponsorize yon Bibliyotèk Pèp La – Kontakte n pou plis enfòmasyon [email protected]

  Leave a Reply