fbpx
Browsing all articles in Uncategorized

Diksyone yon Diksyonè Vityèl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Aug
16

Yon DIKSYONÈ nan LANG MANMAN NOU an! DIKSYONE se yon diksyonè vityèl pou apwofondi konesans nan lang Kreyòl nou an. ale nan lyen sa www.diksyone.org

Diksyone

Nòt Pou Laprès – 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Evens Jean-Baptiste
Tel: 4329-0609
info@colorofhope.org

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, 7 Jiyè 2020
Tèt-ansanm pi bon, Viv ansanm pi dous.

PÒTOPRENS (1e Jiyè, 2020) – Ane 2020 sa a pote anpil sekous. Mond lan frape pa yon pandemi ki simaye kriz ekonomik ak twoub sosyal toupatou. Nan peyi nou menm, kote frè a sè n yo te gentan ap sibi konsekans viris divizyon, ògèy ak rayisans, bagay yo vin pi difisil toujou. Men nou gen espwa, paske de jou an jou konpatriyòt nou yo ap konprann pi byen ke Rekonsilyasyon ak Tèt-ansanm se sèl solisyon peyi nou.

Se sa ki fè Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal la kontinye grandi, e ane sa a ankò, Madi 7 Jiyè, 2020 ki se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ap yon gwo evènman pou peyi nou. Se yon jou nou rezève pou mete lapè ak tèt-ansanm sou podyòm nan, kote li merite rete. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre ak pwomote lapè ak tèt ansanm nan mitan nou, kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèk aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye-2020/

Ekip Vilaj Miso a

Aktivite pou Selebre 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

5 MEYÈ VIDEYO JOUNEN REKONSILYASON NASYONAL 2020

Nan Bon Repo – Òganizasyon Jou Nouvo ap fè klèb lekti a timoun yo pou edike yo sou enpòtans lapè ak rekonsilyasyon e ap kreye avè yo kat sou padon pou yo distribye nan kominote yo. 


Nan Site Solèy –  Kanpay Konn Konstitisyon ap angaje yo ankò sou miray rekonsilyasyon an epi fè jwèt lespri ki senbolize 7 mo rekonsilyasyon yo ansanm. 

Nan Vilaj Miso – Moun katye a ap reyini pou pataje eritaj nou avèk timoun yo, aprann yo jwe jwèt paran yo te konn jwe lontan ki te reyini nou. Y ap manje, fete ak selebre ansanm tou. 

JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

Nan Jakè – Jèn yo ap reyini nan katye yo pou fete 7 Jiyè a. Y ap òganize yon fèt katye pou tout jèn nan zòn nan.  

Nan Benè – Gwoup Solidarite de Bainet ap angaje nan yon kanpay sansibilizasyon nan tout seksyon yo pou ede konpatriyòt yo rekonèt ak konprann enpòtans rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. 

Nan Machan Desalin – Grandèt yo ap rasanble kominote yo nan lakou yo pou yo selebre rekonsilyasyon. Y ap fete, manje ak bwè ansanm.

Nan Gresye ak Leogán – Groupe Artisan de Paix (GAPA) ap reyini pou fòme yon chenn solidarite. Y ap envite plizyè entèvenan pou vin fòme manb yo ak kominote yo sou tèm Tèt-ansanm ak Rekonsilyasyon. A 11h AM, y ap andirèk sou chèn Youtube GAPA Production an ak chèn FB GAPA Haiti k ap pèmèt anpil moun patisipe nan selebrasyon an avèk yo. 

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Nan Delma/Taba/Santo –  1. Dimanche 5 jiyè nap fè sipriz a kek vwazen ki nan kominote nou, e yo menm y ap ka envite yonlòt moun ki pat alez avek yo kòm sipriz. Nou pral manje e echanje ansanm sou enpotans Rekonsilyasyon, lapè ak tèt ansanm nan peyi nou.

2. N ap gen yon konferans zoom jou 7 Jiyè a nan aprè midi k ap andirèk sou Facebook. N ap gen entevansyon sou enpotans Rekonsilyasyon Nasyonal la, temwányaj , brase lide sou fason Kanpay Rekonsilyon Nasyonal la ka kontinye fèt nan kominote nou.. Etc.

Nan Boukan Lapli – Kanpay Rekonsilyasyon an ap kontinye ak yon deba ak konferans otou yon gran ekran nan zòn nan. 

Nan Beladè – Ekip radyo Rèv FM ap angaje oditè yo ak kominote yo nan lespri rekonsilyasyon avèk konkou ak pwogramasyon jou 7 Jiyè a.

N ap Ajoute lòt aktivite detazantan

KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

Ekip Vilaj Miso a

5 Meyè Video pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

#1 Vilaj Miso – Dirijan: Louna ak Evens Jean-Baptiste

Ekip Vilaj Miso a

#2 Rendez-Vous Leadership – Dirijan: Emmanuel Louis-Jeune 

Rendez-Vous Leadership

#3 GAPA Production – Dirijan: Bermane Beauge

GAPA

#4 Jakè – Dirijan: Bradley Alexandre ak Daniella Joseph

Timoun nan Jakè

#5 Jou Nouvo – Dirijan: Kerline Tofuri ak Elta Pierre Louis

Jou Nouvo

Jounen Rekonsilyasyon

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

Ayiti pap rete jan l ye a! Peyi nou pap ret divize. Menm si se avèk zong nou, travay REKONSILYASYON NASYONAL la ap fèt! Peyi nou pa gen lòt chwa, ni espwa. Fòk nou met tèt ansanm! #RevolisyonMantal #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Padone pa Lachte

Padone pa vle di lach. Men 7 fason pou w selebre 7 Jiyè. AN VERITE Nou pap kite viris rankin ak rayisans kontamine tout yonlòt jenerasyon. Li lè pou Ayisyen ki pou LAPÈ ak TÈT-ANSANM leve vwa yo.

#7JIYÈ se dat pou BON AYISYEN KANPE POU AYITI. An n travay ansanm pou n leve eskanp figi peyi nou. PEYI N BEZWEN LAPÈ ak PLIS TÈT-ANSANM. #RekiltireAyiti #KanpayRekonsilyasyonNasyonal

Ayiti bezwen yon jenerasyon ki kwè nan VIV ANSANM. Lè n tande jèn sa yo k ap pale, sa ranfòse KONVIKSYON ak ESPWA nou ke n ap rive kreye yon jenerasyon k ap kwè nan tèt-ansanm pou ede leve eskanp figi peyi nou. Ayiti bezwen rekonsilye pou l ka pwogrese. TÈT-ANSANM PI BON, VIV ANSANM PI DOUS!

21000gd Pou W Fete 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

21,000gd pou ede w fete #7Jiyè, #JounenRekonsilyasyonNasyonal la. Ou sèlman bezwen fè yon videyo pou eksplike kòman w swete selebre LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan zòn ou ye a ane sa. Nan videyo a, di nou enpòtans LAPÈ pou Ayiti ak zòn kote w ye a. #KanpayRekonsilyasyonNasyonal


W ap jwenn plis enfòmasyon nan lyen sa: https://colorofhope.org/n-ap-selebre-tet-ansanm-ak-lape-7-jiye/

Haitian-Americans for Reconciliation

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
16

Hey my Haitian-Americans, I know you really want to help Haiti. You want to see Haiti get better so badly because this is your motherland. A land where the ancestors make you so proud, but unfortunately is in need of help right now. Well, what if I told you there is something you could do to not only make our ancestors proud but future generations, something that will help Haiti flourish and The best part of it, it will not cost you a dime. I know free is good, right, lol. 

Well here is the secret, let us give Haiti the gift of peace and reconciliation. I know this may sound underwhelming, so let me break it down for you. You know how your parents don’t want you to go to Haiti? Well, the reason is unforgiveness and division. You know you have many cousins you never hear about, that aunt you can’t talk to. The land or property that caused the death of your grand father, grandma, aunt or uncle. 

Anpil nan nou pa ka ale Ayiti paske nou pè pou dyab fanmi an pa manje nou, ri. Alò menm dyab fanmi an pa byen a fanmi an, ri.  Any way, I had to say this in our mother’s tongue. Somethings can only be discussed among families, lol. 

This is not to say that those things never happen in America or other societies But in Haiti, they become the norm and we accept them. And the worst part is we’re not doing anything to raise a new generation of people, well… that is until today. You and I will do something to create a more unified Haiti and to do that we have to start with the family which is the foundation of any society.  So what do you say? Let’s unite our people. 

Reconciliation day is July 7th so get involved. Get engaged in the campaign for reconciliation in Haiti. Our people need us. Let us invest in peace and prosperity …for the Haiti you and I Love.  

10th Annual I Stand with Haiti Celebration

Posted Posted by Color of Hope in #IstandwithHaiti, Events, fundraiser, News, Save Haiti Bike Ride, Uncategorized     Comments No comments
Dec
11

Now, more than ever, Haiti needs us to stand by her. Please Join us on Saturday, January 11, 2020 as we continue on with this tradition to HONOR, REMEMBER and UNITE for Haiti. Let’s celebrate as we help build a stronger, better community for our children here and in Haiti.

The 10th Annual I Stand with Haiti Celebration is packed with fun activities that will get the whole family moving. The event will start with a walk/run, followed by an outdoor Zumba session. Then we’ll take it to the streets of South Florida for our community bike ride.

Our Finish Line Celebration is not to be missed! It’s loaded with fun activities for kids AND will test your karaoke skills.

RUNNING, ZUMBA, BIKING, DANCING AND SINGING ARE MORE FUN WITH FRIENDS! SO BRING ALL OF YOURS ALONG FOR THE RIDE!

Saturday, January 11, 2020
8:00 AM – Check in and Registration for Runners, Bikers and Zumba Lake Worth Bryant Park – Click here to register online https://colorofhope.org/2020-run-zumba-ride-for-haiti-registration/

Register as a vendor here: https://colorofhope.org/site/vendor-registration/

Schedule · Saturday, January 11, 2020 8:15AM Zumba for Haiti
9:45 AMSave Haiti Bike Ride 
11:45 AMDomino Tournament & Lunch in Delray Beach
1:30 PM Bike Ride Stop at Intracoastal Park in Boynton Beach hosted by NHAEON
1:45 PMFinish Line Celebration – Bryant Park in Lake Worth

2020 Run Zumba Ride for Haiti Registration

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
6

[EVR_SINGLE event_id=”9″]

7 Swè pou 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

Men 7 Swè Anbasadè Marli pou 7 Jiyè, Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal.


M panse l t ap bèl si pou okazyon #7Jiyè a M te jwenn de twa gwo pastè/lidè relijye ki admèt nan yon lèt ouvè a pèp la; yo ka fè mye e yo rekonèt levanjil la, ki se bòn nouvèl la, mal preche e mal aplike an Ayiti epi pwomèt yo pral travay pou chanje sa. Amen!!! #JounenRekonsilyasyonNasyonal

Ou kwè M pa ta jwenn de twa zotobre nan “elit ekonomik” la, tankou; Gilbert Bigio, Michael Madsen, Marc Antoine Acra, Reginald Boulos, Grégory Brandt, Carl Braun, Thierry Gardère, Dimitri Vorbe ak tout lòt yo… pou ekri yon lèt eksprime regrè yo ak ofri eskiz a pèp la pou sa yo te ka fè men yo pa t fè, epi pwomèt apati de jou sa a, #7Jiyè  Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, y ap fè bagay yo yonlòt jan. Enterè peyi ak lanmou ap sèl bousòl yo. M panse sa t ap yon bèl jès. Sa w panse?

M reve M wè timoun anba monte anwo. Se pa pou y al siye machin non, men se pou y al jwe ak timoun parèy yo ki ret anwo a. An n kreye yon sosyete kote timoun anba ka jwe ak timoun anwo. #7Jiyè #JRN #JounenRekonsilyasyonNasyonal
Jounalis

Pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, #7Jiyè, li t ap bèl anpil si M te jwenn de twa jounalis/moun medya ki prezante eskiz a nasyon an, pi presizeman a jenès la, pou jan yo mal enfòme, divize ak simaye dezespwa nan mikro yo.  Lè a rive pou medya a fè pati solisyon an. #JounenRekonsilyasyonNasyonal
Lidè Politik

Nan okazyon Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la , ou kwè M pa ta jwenn youn nan otorite nan chak kan politik, Divalyeris/Lavalas/Tèt Kale eks…, pou ekri yon lèt pou mande padon ak rekonsilyason a tout moun ki se/santi yo viktim de yo? Se pa yon lèt pou admèt koupablite nan yon ka spesifik, men pito yon jès pou ede geri peyi nou an de divizyon kronik n ap sibi an. #7Jiyè
Prezidan Jovenel Moise

E si Prezidan Jovenel Moïse, pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ta padone 7 prizonye? M ap pale de bann ak pakèt frè ak sè n yo ki nan prizon san yo pa janm jije. Pou #7Jiyè a, M ap mande pitye pou yo!

Ou kwè pou 7 Jiyè a, Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, M pa ta jwenn de twa elit entèlektyèl ki admèt piblikman yo koupab. Epi mande pèp la padon paske yo kite l poukont li pou l regle tout pwoblèm yo sou beton an, pandan yo kache deyè bèl franse, liv ak bèl diskou. Li t ap bon si yo di “Nou regrèt konesans, konpetans ak privilèj nou yo pa itil peyi a. Dezole nou kite twòp twou vid pou nenpòt moun manipile pèp la. Nou reyalize gen nan nou ki kite emosyon nou depase konpreyasyon nou. Nou pwomèt apati de #7Jiyè, n ap pran reskonsablite kòm sektè ki dwe reflechi pou peyi a ak travay pou bati yon konsyans kolektif ki pou ede transfòme peyi nou. 

Yon degi!

Manje Ayisyen

M ta renmen wè afich sa a nan restoran Ayisyen pou #7Jiyè a. Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal
Mennen Èks-enmi W Manje Gratis! Achte yon pla epi yon èks-enmi w ap jwenn yon pla gratis ticheri!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c01/h08/mnt/5472/domains/colorofhope.org/html/wp-content/themes/webfolio/sidebar.php on line 15

Recent Comments

Find us on Facebook

The Hope Calendar

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031