fbpx
Skip to content
Home » N ap Selebre Tèt-Ansanm ak Lapè 7 Jiyè

N ap Selebre Tèt-Ansanm ak Lapè 7 Jiyè

Tout òganizasyon ki te ede nou selebre Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la ane pase ap gen 2 posiblite pou yo jwenn sipò pou ede yo pi byen selebre ane sa. 

Soti 3 a 18 Me. Fè twa foto, an gwoup oswa endividyèlman, pou reprezante 3 nan 7 mo rekonsilyasyon yo. tankou Lanmou, Padon, Lapè, Mizèrikòd, Liberasyon, Egalite, Lespwa. Mete yon foto 7 Me, youn 14, yonlòt 18 Me sou Facebook, Youtube ak Instagram epi tag @colorofhope ak @AmbassadorMarli ladan l. Ou ka mete yo sou lòt medya sosyal yo tou. Fòk #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal yon fason oswa yonlòt parèt nan foto a.

N ap chwazi kèk nan foto ki pi kreyatif/enteresan yo. Gwoup chwazi yo ap resevwa yon prim pou ede yo òganize aktivite pou selebre 7 Jiyè, Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la. Prim yo ap ant 3,000 a 7,000gd  pou foto/gwoup nou chwazi yo plis lòt sipò. Ranpli fòmilè anba a pou w ka patisipe.

Soti 21 Me rive 14 Jen
Fè yon videyo pou eksplike kijan w konte selebre LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan zòn ou ane sa. Nan videyo a, di nou enpòtans LAPÈ pou Ayiti ak zòn kote w ye a. Mete videyo a sou Facebook, Youtube ak Instagram epi tag @colorofhope ak @AmbassadorMarli ladan l. N ap chwazi kèk nan ide/videyo ki pi enteresan yo. Gwoup chwazi yo ap resevwa yon prim pou ede yo òganize ide yo eksprime nan videyo a. Prim yo ap ant 7,000gd a 21,000gd pou chak ide nou chwazi plis lòt sipò. Ranpli fòmilè anba a pou w ka patisipe.