fbpx

N ap Selebre Tèt-Ansanm ak Lapè 7 Jiyè

Tout òganizasyon ki te ede nou selebre Jounen Rekonsilyasyon Nasyoal la ane pase ap gen posiblite jwenn sipò pou ede yo pi byen selebre ane sa. Fè yon videyo pou eksplike kijan w konte selebre LAPÈ ak TÈT-ANSANM nan zòn ou ane sa. Nan videyo a, di nou enpòtans LAPÈ pou Ayiti ak zòn kote w ye a. Mete videyo a sou Facebook, Youtube ak Instagram epi tag @colorofhope ak @AmbassadorMali ladan l. N ap chwazi kèk nan ide/videyo ki pi enteresan yo. Gwoup chwazi yo ap resevwa yon prim pou ede yo òganize ide yo eksprime nan videyo a. Prim yo ap ant 7,000gd a 21,000gd pou chak ide nou chwazi plis lòt sipò. Ranpli fòmilè pou w ka patisipe a nan lyen sa