fbpx

Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal

Rekonsilyasyon se pi GWO kado nou ka bay peyi nou e pi BON eritaj pou jenerasyon k ap vini an. An Envesti nan Tèt Ansanm ak Lapè pou Ayiti ka pwogrese. Kontribye pou ede n Rekonsilye!
Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal
94% Funded
 • $6,569.00 Donated
 • $7,000.00 Goal
 • 55 Donors

About the Campaign

Jodi a M ap mande w pou ou kontribye nan Kanpay pou Padon, Rekonsilyasyon ak Lapè a. Se yon kanpay pou ede nou, Ayisyen, met tèt ansanm pou n ka transfòme peyi nou.
Kontribisyon ou ap pèmèt nou pwodwi materyèl edikatif/promosyonèl epi kontinye mache toupatou nan peyi a pou pwomote lapè, padon ak rekonsilyasyon.
M swete ou konprann enpòtans tèt ansanm pou peyi nou, e w ap kontribye pou ede ini peyi nou. Jenerasyon k ap vini an bezwen w e mwen konte sou ou.
Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal la se pou kreye yon kilti padon ak rekonsilyasyon lakay chak Ayisyen. Yon fason pou gen amoni ant Ayisyen, epi ede n mete an pratik deviz nou, pou peyi n ka pwogrese. Rekonsilyasyon se pi GWO kado nou ka bay peyi nou e pi BON eritaj pou jenerasyon k ap vini an. 7 JIYÈ se JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL. Ede sonnen lanbi rekonsilyasyon an souple.
Tèt Ansanm - Nou tout se Ayisyen

Ale nan lyen sa a pou w ka fè pati gwoup Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal  la sou Facebook https://www.facebook.com/groups/KanpayRekonsilyasyonNasyonal/

5 comments

 • Jacqueline Louis-Jacques

  Min kontré chalet pa lou

  June 13, 2022 at 7:00 pm

 • Jacqueline Louis Jacques

  Kimbe pa lage

  June 15, 2022 at 2:16 am

 • Myrlande Chery

  I donate because I believe:
  * in a brighter tomorrow for Haiti
  * that Haitians are strong, resourceful, resillient and determined and will find their way out of this nightmare they are experiencing.

  * in my Haiti Cherie and my people.

  July 8, 2023 at 8:31 pm