fbpx
  1. Today, you can contribute to a vision that fuels future generations, opening eyes, minds and hearts to the potential they have within to transform Haiti. GIVE to EMPOWER the next generation of leaders. #InvestInPeople  #MindsetReset
    • 6.51% Funded
    • $4,103.00 Pledged
  2. Rekonsilyasyon se pi GWO kado nou ka bay peyi nou e pi BON eritaj pou jenerasyon k ap vini an. An Envesti nan Tèt Ansanm ak Lapè pou Ayiti ka pwogrese. Kontribye pou ede n Rekonsilye!
    • 93.84% Funded
    • $6,569.00 Pledged