fbpx

Take The “I Stand with Haiti Pledge”

Posted Posted by Color of Hope in Pledge, Uncategorized     Comments 1 comment
Nov
22
I will put the collective before self. I will not engage in drive-by-charity, instead I will contribute my talent, resources and knowledge to help transform Haiti from the inside out. I understand this will not be easy and will take time, but I am committed to leave a better Haiti than what I found. So help me God! | Mwen jire pou'm kanpe pou Ayiti. M'ap mete interè komen anvan interè pèsonèl. Mwen pap angaje nan charite frivòl, men pito, M'ap itilize talan'm, resous ak konesans mwen pou transfòme Ayiti nan tout integralite'l. Mwen konprann sa pap fasil e sa ap pran tan, men mwen sèmante pou'm kite deyè yon Ayiti miyò. Ke Bondye ede'm!

1 Comment to “Take The “I Stand with Haiti Pledge””

Post comment

You must be logged in to post a comment.