fbpx

Veye pou Jovenel Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

Li enpòtan pou m patisipe nan aktivite pou selebre lavi Prezidan nou. M kontan wè moun ki konprann enpòtans prezidans peyi nou e ki reyalize fòk nou travay ansanm pou evite yonlòt jenerasyon pran wont sa ankò. Asasinen prezidan nou PA AKSEPTAB nan okenn sans, NAN MEN OKENN MOUN, ni deyò – ni anndan. M […]

Mesaj pou Martine Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

M pa menm ka jwenn mo pou M eksprime senpati m pou pèd ou. Sa ede m konprann, yon ti kras, soufrans ak moman difisil w ap travèse a.M ta renmen w sonje, doulè yon fanm se doulè tout fanm. M se yon FANM, M SANTI DOULÈ W. E si l te posib pou M […]

Mesaj pou Semen Rekonsilyasyon

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL 7 Jiyè – 7 Minit Silans pou Ayiti. M swete w ap rejwenn mwen a 7è aswè a pou 7 minit silans pou LAVI, REKONSILYASYON ak LAPÈ pou Ayiti… #LanmouVivan #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal 7 Jiyè – Nan moman fènwa sa, M konnen OU pap abandone nou PAPA. TANPRI GIDE NOU… #LanmouVivan#7Jiyè#JounenRekonsilyasyonNasyonal […]

Selebrasyon 7 Jiyè 2021

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
5

MESAJ ANBASADÈ MARLI POU SEMÈN REKONSILYASON NASYONAL Nan Boukan Lapli – Aktivite yo ap kòmanse a 3:30 aprè midi. 1. Jwèt mach-kach, penalite, morpion, domino ak kat. 2. Match foutbòl: Aventers avèk Stars ( 5:30-6:30)3. Konferans & entwodiksyon avèk Statler. Istwa zòn nan, ki sa Rekonsilyasyon ye, benefis li pou peyi a egzanp li nan lòt […]

Komite Konsiltatif la Inyore Rèl Pèp la nan Konstitisyon an

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
2

Yo pibliye dezyèm vèsyon nouvo pwojè konstitisyon an ki ta dwe pran an konsiderasyon sijesyon ak rekòmandansyon pèp la. Men depi w voye je w sou dezyèm vèsyon an, sitou atik sou lang lan, w ap reyalize se kalkil politik sèlman k fèt. Pa gen konsiderasyon pèp ni yon vizyon pou peyi. Nan yon sans, […]