fbpx

Viktwa pou Kreyòl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Mar
12

Malgre yo ba nou yon refòm konstitisyonèl an Kreyòl meli-melo, li se yon viktwa pou lang manman nou an. E travay la fenk kòmanse! Non sèlman n ap bezwen yon konstitisyon  an Kreyòl ki kanpe pou kont li, san l pa melanje, n ap bezwen tou yon vèsyon odyo, pou pèmèt frè ak sè n […]

Twa Jou Dèy pou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jan
9

M swete w ap patisipe avè m 10, 11 ak 12 Janvye pou 3 Jou Dèy Vityèl pou Ayiti. Yon soulèvman konsyans pou ede n valorize lavi. Nou gaspiye twòp moun nan peyi a nan endiferans, neglijans ak vyolans. Fòk sa chanje e se nou k pou chanje l. #ValorizeLavi #TwaJouDèy #112Haiti

Rapò sou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Dec
11

Menmsi chemen an parèt nwa pou Ayiti, NOU PAP BAY LEGEN. Jodi a M vle bay tout moun ki sipòte travay la, sitou moun mwen yo ki kontribye chak mwa yo, yon rapò sou sa n ap fè yo. M vle w konnen tout inisyativ nou yo ap bouje. E ou dwè fyè de travay […]

Diksyone yon Diksyonè Vityèl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Aug
16

Yon DIKSYONÈ nan LANG MANMAN NOU an! DIKSYONE se yon diksyonè vityèl pou apwofondi konesans nan lang Kreyòl nou an. ale nan lyen sa www.diksyone.org

Nòt Pou Laprès – 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

POU PIBLIKASYON IMEDYA Kontakte: Evens Jean-BaptisteTel: [email protected] Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, 7 Jiyè 2020Tèt-ansanm pi bon, Viv ansanm pi dous. PÒTOPRENS (1e Jiyè, 2020) – Ane 2020 sa a pote anpil sekous. Mond lan frape pa yon pandemi ki simaye kriz ekonomik ak twoub sosyal toupatou. Nan peyi nou menm, kote frè a sè n yo […]