fbpx

Veye pou Jovenel Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

Li enpòtan pou m patisipe nan aktivite pou selebre lavi Prezidan nou. M kontan wè moun ki konprann enpòtans prezidans peyi nou e ki reyalize fòk nou travay ansanm pou evite yonlòt jenerasyon pran wont sa ankò. Asasinen prezidan nou PA AKSEPTAB nan okenn sans, NAN MEN OKENN MOUN, ni deyò – ni anndan.

M konnen pa gen pyès VRÈ AYISYEN ki ta swete sa k pase a. Men malerezman se sa rayisans, ògèy ak rankin pote pou nou. E M swete nou pap gaspiye desas sa. Mal yo fè prezidan nou an, an n fè l tounen byen pou peyi nou. #LanmouPiFò #7Jiyè #JounenRekonsilyasyonNasyonal #JovenelMoise #MartineMoise #FanmiMoise

Mesaj pou Martine Moise

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
25

M pa menm ka jwenn mo pou M eksprime senpati m pou pèd ou. Sa ede m konprann, yon ti kras, soufrans ak moman difisil w ap travèse a.M ta renmen w sonje, doulè yon fanm se doulè tout fanm. M se yon FANM, M SANTI DOULÈ W. E si l te posib pou M ta ede w pote fado sa a, M t ap fè l.

Ou pèdi zanmi/mari w, pitit ou pèdi papa yo e nou, nasyon an, pèdi prezidan nou se vre, men M rete kwè, nou pap pèdi yon myèt nan tout bon bagay li t ap travay pou yo a. M swete pawòl sa yo mete yon gout rekonfò nan bokit soufrans ou. M konnen fòs ki nan ou an ap ede ak gide w. M swete w reprann ou rapid. Nou tout ap tann ou. Ke LANMOU geri w ak tout fanmi w. #LanmouPiFò #JovenelMoise #MartineMoise #FanmiMoise