fbpx
Browsing all articles from March, 2021

Viktwa pou Kreyòl

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Mar
12

Malgre yo ba nou yon refòm konstitisyonèl an Kreyòl meli-melo, li se yon viktwa pou lang manman nou an. E travay la fenk kòmanse! Non sèlman n ap bezwen yon konstitisyon  an Kreyòl ki kanpe pou kont li, san l pa melanje, n ap bezwen tou yon vèsyon odyo, pou pèmèt frè ak sè n ki malerezman pa konn li yo konprann tou. 

Manman lwa peyi a se LWA nou tout. Fòk li danse nan tèt TOUT MOUN. An n kontinye leve vwa n pou sa k BON ak JIS pou peyi nou. 

Li pwojè konstitisyon an La