fbpx
Browsing all articles from July, 2020

Nòt Pou Laprès – 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
2

POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Evens Jean-Baptiste
Tel: 4329-0609
info@colorofhope.org

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal, 7 Jiyè 2020
Tèt-ansanm pi bon, Viv ansanm pi dous.

PÒTOPRENS (1e Jiyè, 2020) – Ane 2020 sa a pote anpil sekous. Mond lan frape pa yon pandemi ki simaye kriz ekonomik ak twoub sosyal toupatou. Nan peyi nou menm, kote frè a sè n yo te gentan ap sibi konsekans viris divizyon, ògèy ak rayisans, bagay yo vin pi difisil toujou. Men nou gen espwa, paske de jou an jou konpatriyòt nou yo ap konprann pi byen ke Rekonsilyasyon ak Tèt-ansanm se sèl solisyon peyi nou.

Se sa ki fè Kanpay Rekonsilyasyon Nasyonal la kontinye grandi, e ane sa a ankò, Madi 7 Jiyè, 2020 ki se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, ap yon gwo evènman pou peyi nou. Se yon jou nou rezève pou mete lapè ak tèt-ansanm sou podyòm nan, kote li merite rete. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre ak pwomote lapè ak tèt ansanm nan mitan nou, kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèk aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye-2020/

Ekip Vilaj Miso a

Aktivite pou Selebre 7 Jiyè 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

5 MEYÈ VIDEYO JOUNEN REKONSILYASON NASYONAL 2020

Nan Bon Repo – Òganizasyon Jou Nouvo ap fè klèb lekti a timoun yo pou edike yo sou enpòtans lapè ak rekonsilyasyon e ap kreye avè yo kat sou padon pou yo distribye nan kominote yo. 


Nan Site Solèy –  Kanpay Konn Konstitisyon ap angaje yo ankò sou miray rekonsilyasyon an epi fè jwèt lespri ki senbolize 7 mo rekonsilyasyon yo ansanm. 

Nan Vilaj Miso – Moun katye a ap reyini pou pataje eritaj nou avèk timoun yo, aprann yo jwe jwèt paran yo te konn jwe lontan ki te reyini nou. Y ap manje, fete ak selebre ansanm tou. 

JOUNEN REKONSILYASYON NASYONAL

Nan Jakè – Jèn yo ap reyini nan katye yo pou fete 7 Jiyè a. Y ap òganize yon fèt katye pou tout jèn nan zòn nan.  

Nan Benè – Gwoup Solidarite de Bainet ap angaje nan yon kanpay sansibilizasyon nan tout seksyon yo pou ede konpatriyòt yo rekonèt ak konprann enpòtans rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. 

Nan Machan Desalin – Grandèt yo ap rasanble kominote yo nan lakou yo pou yo selebre rekonsilyasyon. Y ap fete, manje ak bwè ansanm.

Nan Gresye ak Leogán – Groupe Artisan de Paix (GAPA) ap reyini pou fòme yon chenn solidarite. Y ap envite plizyè entèvenan pou vin fòme manb yo ak kominote yo sou tèm Tèt-ansanm ak Rekonsilyasyon. A 11h AM, y ap andirèk sou chèn Youtube GAPA Production an ak chèn FB GAPA Haiti k ap pèmèt anpil moun patisipe nan selebrasyon an avèk yo. 

HAITIAN-AMERICAN FOR RECONCILIATION

Nan Delma/Taba/Santo –  1. Dimanche 5 jiyè nap fè sipriz a kek vwazen ki nan kominote nou, e yo menm y ap ka envite yonlòt moun ki pat alez avek yo kòm sipriz. Nou pral manje e echanje ansanm sou enpotans Rekonsilyasyon, lapè ak tèt ansanm nan peyi nou.

2. N ap gen yon konferans zoom jou 7 Jiyè a nan aprè midi k ap andirèk sou Facebook. N ap gen entevansyon sou enpotans Rekonsilyasyon Nasyonal la, temwányaj , brase lide sou fason Kanpay Rekonsilyon Nasyonal la ka kontinye fèt nan kominote nou.. Etc.

Nan Boukan Lapli – Kanpay Rekonsilyasyon an ap kontinye ak yon deba ak konferans otou yon gran ekran nan zòn nan. 

Nan Beladè – Ekip radyo Rèv FM ap angaje oditè yo ak kominote yo nan lespri rekonsilyasyon avèk konkou ak pwogramasyon jou 7 Jiyè a.

N ap Ajoute lòt aktivite detazantan

KANPAY REKONSILYASYON NASYONAL

Ekip Vilaj Miso a

5 Meyè Video pou Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal 2020

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jul
1

#1 Vilaj Miso – Dirijan: Louna ak Evens Jean-Baptiste

Ekip Vilaj Miso a

#2 Rendez-Vous Leadership – Dirijan: Emmanuel Louis-Jeune 

Rendez-Vous Leadership

#3 GAPA Production – Dirijan: Bermane Beauge

GAPA

#4 Jakè – Dirijan: Bradley Alexandre ak Daniella Joseph

Timoun nan Jakè

#5 Jou Nouvo – Dirijan: Kerline Tofuri ak Elta Pierre Louis

Jou Nouvo