fbpx
Browsing all articles from June, 2019

Nòt pou Laprès – 7Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
27

NÒT POU LAPRÈS
POU PIBLIKASYON IMEDYA

Kontakte: Ed Shakespierre
Tel: 4328-8676 
info@colorofhope.org
P

Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal
Viv ansanm pi dous  #7Jiyè

PÒTOPRENS (26 Jen 2019) – Depi aprè tranbleman tè 12 Janvye 2010 la, plizyè mouvman sosyal te pran nesans e yo tout te gen yon pwen komen: envite pitit nasyon an met tèt ansanm. Ou ka rekonèt kèk ladan yo tankou: Konferans Nasyonal, Dyalòg Nasyonal, Konsètasyon ak Konkòd Nasyonal. Sa demontre ke pitit peyi a konsyan de nesesite pou n travay ansanm.

Se avèk detèminasyon sa a nou envite tout frè ak sè n yo ede n sonnen lanbi rekonsilyasyon an. Dimanch 7 Jiyè 2019 se Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal. Selebrasyon yo ap  kòmanse depi 1e jiska 7 Jiyè. Ekip C.O.H. la, ansanm avèk plizyè gwoup ki simaye toupatou nan peyi a, ap òganize diferan aktivite pou selebre lapè ak rekonsilyasyon nan mitan nou kèlkeswa kote n ap viv.

Men kèlke aktivite ki gentan pwograme. Vizite lyen sa a pou plis aktivite ak detay https://colorofhope.org/aktivite-pou-selebre-7-jiye/

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal: Miray Rekonsilyasyon (Siyati Frèsk Miray) – Site Solèy

Vandredi 28 Jen: Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè 

Vandredi 5 Jiyè: 

–        Klinik Mobil – Lizon, Bon-Repo

–        Baskèt pou Lapè/Chanpyona Twa Pwen – Dèlma

Samdi 6 Jiyè: Netwayaj katye – Lizon, Bon-Repo

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:

–        Aktivite kiltirèl ak Deba – LaGonav/Ansagalè

–        Dine Rekonsilyasyon – Mayi Gate/Karade

An n pran wout rekonsilyasyon pou peyi n ka pwogrese. Tèt ansanm pi bon, viv ansanm pi dous!

Aktivite pou Selebre 7 Jiyè

Posted Posted by Color of Hope in Uncategorized     Comments No comments
Jun
22

Men diferan aktivite k ap òganize pou selebre Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal la, 7 Jiyè. Gen plizyè lòt aktivite ki pwograme ki ka pa nan lis la. N ap ajoute plis aktivite de tanzantan. Si w ap òganize yon aktivite, fè n konnen – info@colorofhope.org

Vandredi 28 Jen: 
– Fèt ak Refleksyon pou Rekonsilyasyon – Akayè
9:00am-3:00pm
Òganizasyon: Konbit Vrè Ayisyen Pou Pwogrè Peyi a (KOVAPP)

Dimanch 30 Jen: 
– Aktivite pou timoun lari yo – Zòn Delmas
Òganizasyon: Color of Hope

Vandredi, 5 Jiyè: 
– Klinic Mobil nan Lizon, Bon-Repos.
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Jou Nouvo

– Baskèt Pou Lapè- Chanpyona Twa Pwen
(Lè ak Lokal ap anonse byento)
Òganizasyon: Color of Hope

Samdi, 6 Jiyè: 
– Netwayaj Zòn Lizon, Bon-Repos
8:00am-11:00am

– Kisa Padon Ye e Pou Kisa l Enpòtan pou n Padone?
Prezantasyon pa Pè Jones:
4:00-6:00pm

Dimanch 7 Jiyè – Jounen Rekonsilyasyon Nasyonal:
Aktivite kiltirèl ak Deba -LaGonav/Ansagalè
Lokal: Lekòl Sent Fanmi
8:00am-5:00pm

7/7 – Miray Rekonsilyasyon – Site Solèy
3:45 – 5:00 Temwayaj Lapè ak Rekonsilyasyon
6:00 Siyasi Fresk Miray
Òganizasyon: Mouvman Kanpay Konn Konstitisyon

7/7 – Mas Pou Rekonsilyasyon – Lizon, Bon-Repos
4:00-5:00pm
Òganizasyon: Jou Nouvo

7/7 – Dine Rekonsilyasyon – Mais gate/ Carradeux
3:00-3h45 pm.
Òganizasyon: Rendez-vous leadership-CAD-SODI