Edike Ayisyen Pou Ayiti

Posted Posted by Color of Hope in     Comments No comments
Jun
10

Edike Ayisyen Pou Ayiti

Edike Ayisyen Pou Ayiti se yon inisyativ pou fòme Ayisyen pou yo ret lakay e sèvi lakay. Nou vle edike tèt, nanm, ak kè chak timoun, yon fason pou yo konn kiyès yo ye, renmen pwochen yo, fyè de peyi yo e travay pou li. Se tou yon mouvman pou valorize karaktè, konpetans, ak entèlijans. N ap travay pou talan nou yo jwenn oswa kreye posibilite kote yo ye a. E sila ki deyò yo, n ap chouchoute yo e kreye yon klima favorab pou yo vin itilize konesans yo pou amelyore lakay. #EdikeAyisyenPouAyiti #Ayisyen365

Post comment

You must be logged in to post a comment.